Mikrokasa SA w restrukturyzacji

Postanowieniem z dnia 10.07.2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy w sprawie VI GR 16/20 postanowił:
1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Mikrokasa spółki akcyjnej z siedzibą w Gdyni, 81–366 Gdynia ul. Stefana Batorego 28-32, KRS 0000387861,
2. wyznaczyć nadzorcę sądowego Agnieszkę Wilk, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego – 241;
3. jako podstawę jurysdykcji wpisać art. 3 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 141 str.19) i określić, że postępowanie ma charakter główny.

Obecnie postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GRp 10/20.

Obwieszczenie o otwarciu postępowania ukazało się w MSiG nr 142/2020 w dniu 23.07.2020 roku.