Postępowania w toku

Poniższy wykaz nie zawiera postępowań prowadzonych wobec konsumentów.

Anna Mańczak – COVAL w upadłości sygn. akt VI GUp 97/21

Mikrokasa SA w restrukturyzacji sygn. akt VI GRp 10/20

NAVIMOR – INVEST S.A. w upadłości sygn. akt VI GUp 67/18

VISTAL CONSTRUCTION SP. Z O.O. w upadłości sygn. akt VI GUp 225/17

Zbrojstal – Pomorze Sp. z o.o. w upadłości sygn. akt VI GUp 56/17

A&B Drob Sp. z o.o. w upadłości sygn. akt VI GUp 85/16

Dwór Admirała sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt VI GUp 10/15