ZBK w Gdańsku PP sygn. akt VI GUp 50/05

ZAKŁADY BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO W GDAŃSKU PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE nr KRS 0000055036, sygn. akt VI GUp 50/05
Postanowieniem Sądu z dnia 12.04.2005 r. ogłoszono upadłość Zakładów Budownictwa Kolejowego w Gdańsku Przedsiębiorstwo Państwowe (KRS 0000055036 ). Numer MSiG 105/2005 z dnia 2005.06.01 Pozycja nr 6113.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 17 marca 2015 roku, w sprawie o sygn. akt VI GUp 50/05 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Państwowego Zakłady Budownictwa Kolejowego w Gdańsku w upadłości. Obwieszczenie ukazało się dnia 02.04.2015 roku w Dzienniku Bałtyckim i Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 64/2015.