ZASPA K. SAWICKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA sygn. akt VI GUp 18/10

ZASPA K. SAWICKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w GDAŃSKU, nr KRS 0000224212, sygn. akt VI GUp 18/10
Postanowieniem z dnia 9.12.2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika „ZASPA” K. Sawicka i Wspólnicy Spółki jawnej w Gdańsku z możliwością zawarcia układu. Numer MSiG 003/2011 z dnia 2011-01-05 Pozycja nr 95
Postanowieniem z dnia 25.05.2011 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zmienił w części postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 9.12.2010 r., wydane w sprawie przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika „ZASPA” K. Sawicka i Wspólnicy Spółki jawnej w Gdańsku, z możliwością zawarcia układu na ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Numer MSiG 119/2011 z dnia 2011-06-21 Pozycja nr 8084
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt VI GUp 18/10 umorzył postępowanie upadłościowe ZASPA K. Sawicka i Wspólnicy Spółki jawnej z siedzibą w Gdańsku. Numer MSiG 174/2011 z dnia 2011-09-08 Pozycja nr 11549