PRZEDSIĘBIORSTWO LOGISTYCZNE EWA SP. Z O.O. sygn. akt VI GUp 6/09

PRZEDSIĘBIORSTWO LOGISTYCZNE EWA SP. Z O.O. z siedzibą w TCZEWIE, nr KRS 99985, sygn. akt VI GUp 6/09
Postanowieniem z dnia 21.08.2009 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Logistycznego EWA Spółki z o.o. w Tczewie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 99985, obejmującą likwidację majątku upadłego. Nr MSiG 234/2009 z dnia 2009-12-01 pozycja nr 14919.
Postanowieniem z dnia 15.12.2014 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Logistycznego Ewa sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tczewie. Nr MSiG 252/2014 (4631) z dnia 29-12-2014 roku