Projekt Gdynia – 1 Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Postanowieniem z dnia 26.11.2014 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość  dłużnika „Projekt Gdynia – 1” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000193358, obejmującą likwidację majątku, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Anny Morawskiej, syndyka w osobie Agnieszki Wilk. Postępowanie upadłościowe prowadzone było pod sygn. akt VI GUp 28/14.

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Postanowieniem z dnia 22.04.2020 roku Sąd zakończył postępowanie upadłościowe. Postanowienie jest prawomocne od dnia 02.06.2020 roku.