OLT EXPRESS REGIONAL SP. Z O.O.

OLT EXPRESS REGIONAL SP. Z O.O. sygn. akt VI GUp 21/12

Postanowieniem z dnia 12.09.2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika OLT Express Regional Spółki z o.o. w Gdańsku wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000104963, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Ireneusza Fojuth, syndyka w osobie Agnieszki Wilk.

Postanowieniem z dnia 26.07.2018 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 05.09.2018 roku.