MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA ZRYW

MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA ZRYW W WEJHEROWIE sygn. akt VI GUp 9/12

Postanowieniem z dnia 10.07.2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość likwidacyjną dłużnika Meblarskiej Spółdzielni ZRYW w Wejherowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000075006, wyznaczył na Sędziego Komisarza SSR Jacka Werengowskiego, natomiast na syndyka Agnieszkę Wilk.

Postanowieniem z dnia 30.01.2018 roku Sąd zakończył postępowanie upadłościowe. Postanowienie uprawomocniło się 08.03.2018 roku.