KRPOS SP. Z O.O. sygn. akt VI GUp 21/11

KRPOS SP. Z O.O. z siedzibą w ŁAPALICACH, nr KRS 0000037191, sygn. akt VI GUp 21/11
Postanowieniem z dnia 25.10.2011 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Korpos Sp. z o.o. w Kartuzach z możliwością zawarcia układu. Numer MSiG 233/2011 z dnia 2011-12-02 Pozycja nr 15371
Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, zmienił w części punkt I sentencji postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 25.10.2011 r. wydane w przedmiocie ogłoszenia upadłości Korpos Sp. z o.o. w Łapalicach, z możliwością zawarcia układu na ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, odwołał zarządcę i wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Wilk. Numer MSiG 131/2012 z dnia 2012-07-09 Pozycja nr 9345
W toku postępowania upadłościowego KORPOS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łapalicach, sygn. akt VI GUp 21/11, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wydanego w dniu 20.11.2012 r. powołany został na syndyka masy upadłości KORPOS Sp. z o.o. z siedzibą w Łapalicach Jacek Ryncarz. Numer MSiG 234/2012 z dnia 2012-12-03 Pozycja nr 15888.