KOSTRUBIEC SP. Z O.O. sygn. akt VI GUp 7/05

KOSTRUBIEC SP. Z O.O. z siedzibą w BOŻYMPOLU WIELKIM, nr KRS 0000146882, sygn. akt VI GUp 7/05.
Postanowieniem z dnia 09.02.2004 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość dłużnika Kostrubiec Spółki z o.o. w Bożympolu Wielkim zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000146882 , obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Postanowieniem z dnia 13.06.2011 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy zakończył postępowanie upadłościowe wobec dłużnika Kostrubiec Sp. z o.o. Numer MSiG 131/2011 z dnia 2011-07-08 Pozycja nr 8911.