IMPORT – EKSPORT CZERNIAWSKI Agnes sygn. akt VI GUp 8/12

CZERNIAWSKI AGNES MARIA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą IMPORT – EKSPORT CZERNIAWSKI Agnes w Gdańsku, sygn. akt VI GUp 8/12
Postanowieniem z dnia 24.05.2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Agnes Marii Czerniawski prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Import-Eksport Czerniawski Agnes w Gdańsku. Numer MSiG 208/2012 z dnia 2012-10-25 Pozycja nr 13983
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 05.10.2012 r. w sprawie o sygn. akt VI GUp 8/12 umorzył postępowanie upadłościowe Agnes Marii Czerniawski prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Import-Eksport Czerniawski Agnes w Gdańsku. Numer MSiG 208/2012 z dnia 2012-10-25 Pozycja nr 13991