HURTOWNIA WAKAT A. KRASIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA sygn. akt VI GUp 6/08

HURTOWNIA WAKAT A. KRASIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w RUMI, nr KRS 0000201775, sygn. akt VI GUp 6/08
Postanowieniem z dnia 14.07.2006 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku ogłosił upadłość dłużnika Hurtowni Wakat A. Krasiński spółka komandytowa w Rumi zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000201775, z możliwością zawarcia układu. Numer MSiG 156/2008 z dnia 2008-08-11 Pozycja nr 10558.
Postanowieniem z dnia 2.07.2009 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zmienił w części postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 14.07.2008 r. wydane w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika Hurtowni WAKAT A. Krasiński Spółki komandytowej z siedzibą w Rumi z możliwością zawarcia układu na ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego
Postanowieniem z dnia 24.08.2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy zakończył postępowanie upadłościowe wobec dłużnika Hurtowni Wakat A. Krasiński spółka komandytowa w Rumi. Numer MSiG 175/2012 z dnia 2012-09-10 Pozycja nr 11988.