ECO INVESTMENT SP. Z O.O. sygn. akt VI GU 45/05

ECO INVESTMENT SP. Z O.O. z siedzibą w GDYNI, nr RHB 11003, sygn. akt VI GU 45/05
Postanowieniem z dnia 26.08.2002 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość dłużnika Eco Investment Spółki z o.o. w Gdyni zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców RHB pod numerem 11003. Numer MSiG 233/2002 z dnia 2002-12-03 Pozycja nr 12133.
Postanowieniem z dnia 22.05.2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy zakończył postępowanie upadłościowe wobec dłużnika Eco Investment Sp. z o.o. Numer MSiG 110/2012 z dnia 2012-06-08 Pozycja nr 7818.