DRUKARNIA ORUŃSKA SP. Z O.O. sygn. akt VI GUp 5/10

DRUKARNIA ORUŃSKA SP. Z O.O. z siedzibą w GDAŃSKU, nr KRS 0000008002, sygn. akt VI GUp 5/10
Postanowieniem z dnia 25.05.2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Drukarni Oruńskiej Sp. z o.o. w Gdańsku z możliwością zawarcia układu. Numer MSiG 122/2010 z dnia 2010-06-25 Pozycja nr 8059
Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, z dnia 26.05.2011 roku zmieniono pkt 1 postanowienia Sądu w zakresie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Odwołano nadzorcę sądowego w osobie Agnieszki Wilk i powołano syndyka w osobie Doroty Kowalewskiej. Numer MSiG 109/2011 z dnia 2011-06-07 Pozycja nr 7393