Bet-Bud Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Postanowieniem z dnia 17.02.2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Bet-Bud Sp. z o.o. w Wiślince wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000308836, wyznaczył jako Sędziego komisarza SSR Jacka Werengowskiego, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Wilk.

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Postanowieniem z dnia 19.04.2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego. Zarząd nad majątkiem odzyskał dotychczasowy Zarząd Spółki. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 15.05.2021 roku.