Berger Mateusz BTG

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Postanowieniem z dnia 11.09.2014 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mateusza Berger prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BERGER MATEUSZ BTG, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Werengowskiego, syndyka w osobie Agnieszki Wilk.

Postępowanie upadłościowe prowadzone było przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk pod sygnaturą VI GUp 22/14.

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Postanowieniem z dnia 20.11.2019 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego. Postanowienie jest prawomocne od dnia 01.02.2020 roku.