BABY BOOM SP. Z O.O. sygn. akt VI GUp 10/06

BABY BOOM SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, nr KRS 0000199814, sygn. akt VI GUp 10/06
Postanowieniem z dnia 5.06.2006 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika BABY BOOM Spółki z o.o. w Gdańsku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000199814, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Numer MSiG 122/2007 z dnia 2007-06-26 Pozycja nr 8239.
Postanowieniem z dnia 13.12.2007 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy umorzył postępowanie upadłościowe wobec Baby Boom Sp. z o.o. z Gdańska. Numer MSiG 003/2008 z dnia 2008-01-04 Pozycja nr 167.